مجموعه

آرشیو پهلوی

کتابخانه اصلی بنیاد مطالعات ایران شامل حدود ۴۵۰۰ جلد کتاب در زمینه های گوناگون از جمله تاریخ، سیاست، فرهنگ و ادب کلاسیک و معاصر ایران است. مجموعه ای قابل توجه از اسناد، نشریه ها و نوشته ها درباره اوضاع و احوال زنان ایران و برخی دیگر از جوامع اسلامی نیز در مرکز زنان بنیاد در دسترس پژوهشگران قرار دارد. منابع دیگری نیز در کتابخانه بنیاد گردآوری شده اند، از جمله مجموعه ای از مقالات نشریه نیویورک تایمز درباره ایران، قریب به ۴۰۰ نوار از دستگاه ها، گوشه ها و آثار موسیقی کلاسیک ایرانی، مجموعه ای از اسلاید درباره هنر و فرهنگ ایران برگرفته از کلکسیون موزه نساجی واشنگتن و برنامه معماری اسلامی آقاخان در دانشگاه های هاروارد و ام آی تی و گالری آرتور ام. سکلر. علاوه بر این، مجموعه ای از نوشته ها و تفاسیری که درباره جنگ ایران و عراق در نشریه های معتبر آمریکائی به چاپ رسیده اند، در سال ۱۹۹۲ از سوی یک بنیاد پژوهشی در واشنگتن به کتابخانه بنیاد هدیه شد.

بخش عمده ای از کتابخانه بنیاد را آرشیو پهلوی تشکیل می دهد که همچنان در دست تنظیم و طبقه بندی است. این آرشیو رو به گسترش شامل منابع دست اول درباره دوران پهلوی است، از جمله مصاحبه های برنامه تاریخ شفاهی بنیاد، فیلم، اسلاید، عکس، بریده های نشریات، مقاله و کتاب. در سال ۱۹۹۳ مجموعه ای از عکس های خانوادگی و تاریخی خانواده پهلوی به این آرشیو افزوده شد. گاهنامه پنجاه سال پادشاهی پهلوی نیز که به همت زنده یاد شجاع الدین شفا در دهه پنجاه شمسی در ایران تنظیم و در سال ۱۳۵۷ به چاپ رسید، اما تمام نسخه های آن از سوی نظام جمهوری اسلامی جمع و نابود شد، اکنون در تارنمای بنیاد در دسترس علاقمندان به تاریخ ایران قرار دارد.

موارد موجود در این مجموعه

موارد موجود در این مجموعه:

تاریخ های شفاهی مرتبط

در همين زمینه: تاریخ شفاهی

ژوئن ۱۹۸۲ . فارسیآتابای، ابوالفتح
۳۰ نوامبر ۱۹۸۳ . فارسیآو، فریدون
۲۲ سپتامبر و ۶ اوت ۱۹۸۳ . فارسیآوانسیان، آربی
مه ۱۹۹۱ . فارسیاعلم، عبدالمجید
Afkhami
سپتامبر ۱۹۸۲ و ژوئن ۱۹۹۰ . فارسیافخمی، غلامرضا
۱۱ سپتامبر ۱۹۸۲ . فارسیافخمی، مهناز
Afshar-Qasemlu
۱۱ و ۱۲ سپتامبر ۱۹۸۸ . فارسیافشار قاسملو، امیراصلان
Amini
ژانویه ۱۹۸۳ و سپتامبر ۱۹۸۶ . فارسیامینی، علی
فوریه و مارس ۱۹۹۱ . فارسیانصاری؛ عبدالرضا
Etemad
نوامبر ۱۹۸۲ . فارسیاعتماد، اکبر
آوریل ۱۹۸۴ . فارسیایزدی، علی
Baheri
دسامبر ۱۹۸۳ و فوریه ۱۹۸۴ . فارسیباهری، محمد
Bakhtiyar
دسامبر ۱۹۸۵ . فارسیبختیار، آقا خان
۱۲ سپتامبر ۱۹۸۴ . فارسیبراسور، لئون
دسامبر ۱۹۸۳ و ژانویه ۱۹۸۴ . فارسیبنی احمد، احمد
۲۳ فوریه و ۲۴ مارس و ۳ مه ۱۹۸۸ . انگلیسیبولستر، آرچی
۳۰ ژانویه و ۷ مارس ۱۹۸۵ . انگلیسیپارسونز، سرآنتونی
Pur-Shoja
۱۲ دسامبر ۱۹۹۰ و ۱۰ ژانویه ۱۹۹۱ . فارسیپور شجاع، امیر
۲۵ و ۳۰ مه ۱۹۸۴ . فارسیپهلبد، مهرداد
Pahlavi
مه و نوامبر ۱۹۸۲ و اوت ۱۹۸۹ و ۱۹۹۰ . فارسیپهلوی، شاهدخت اشرف
۵ و ۱۵ سپتامبر، ۲۸ اکتبر، و ۱۰ دسامبر ۱۹۸۹ . فارسیجفرودی، کاظم
Jahanshahi
۳۱ اوت ۱۹۸۹ . فارسیجهانشاهی، غلامحسین
Dowlatshahi
مه ۱۹۸۴ . فارسیدولتشاهی، مهرانگیز
Diba
۷ و ۱۳ اوت ۱۹۸۴ . انگلیسیدیبا، لیلا
Zolfaqari
۱۱ مه، ۹ و ۲۳ سپتامبر، ۵ و ۲۸ اکتبر ۱۹۸۹ . فارسیذوالفقاری، ناصر
Radji
۹ و ۱۰ آوریل ۱۹۸۶ . انگلیسیراجی، پرویز
۹‌، ۲۰ و ۲۲ دسامبر ۱۹۸۳ . فارسیرامبد، هلاکو
۱۱ آوریل ۱۹۸۶ . انگلیسیرایت، سر دنیس
۲۰ ژانویه ۱۹۸۶ . فارسیرمزباتم، پیتر
۱۸ و ۲۱ دسامبر ۱۹۸۶ . فارسیرهنما، مجید
Reid
۱۴ آوریل ۱۹۸۸ . انگلیسیرید، الیزابت
Samii
۱۸سپتامبر ۱۹۸۲ . فارسیسمیعی، عبدالحسین
Shahmirzadi
۶ اوت ۱۹۹۱ . فارسیشهمیرزادی، حسن
Saffari
۱۳ اکتبر ۱۹۸۳ . فارسیصفّاری، بیژن
Ziya'i
۱۲ و ۱۳ مه ۱۹۸۸ . فارسیضیائی، طاهر
Tufaniyan
۲۸ مارس و ۷ آوریل ۱۹۸۹ . فارسیطوفانیان، ارتشبد حسن
Alimard
مارس و ژوئیه ۱۹۹۱ . فارسیعالیمرد، امین
Assar
۲ دسامبر ۱۹۸۲ . فارسیعصار، نصیر
ژوئن ۱۹۹۰ . فارسیعظیمی، ارتشبد رضا
مه ۱۳۶۱ . فارسیعلوی کیا، سرلشکر حسن
Ghaffari
۲۵ نوامبر و ۴ ژوئیه ۱۹۸۴ . فارسیغفّاری، فرّخ
Frye
۲۵ آوریل ۱۹۸۹ . انگلیسیفرای، ریچارد
Qadar
۳۰ آوریل و ۴ مه ۱۹۸۶ . فارسیقدَّر، سرلشکر منصور
Qoreishi
۱۵ آوریل ۱۹۸۳ و ۸ ژوئیه ۱۹۸۸ . فارسیقریشی، احمد
Gorgin
۲۰ آوریل ۱۹۸۵ . فارسیگرگین، ایرج
۲ اکتبر ۱۹۸۳ . فارسیگلستان، شاهرخ
Gudarzi
ژوئیه ۱۹۸۳ . فارسیگودرزی، منوچهر
۳۰ نوامبر ۱۹۸۴ . انگلیسیلنچافسکی، جرج
۲۹ مارس ۱۹۸۵ . انگلیسیمایر، آرمین
Majidi
۲۱ آوریل و ۱۲ اکتبر ۱۹۸۲ . فارسیمجیدی، عبدالمجید
۱۵ و ۱۷ ژوئیه ۱۹۹۰ . فارسیمصباح زاده، مصطفی
Mosaddeqi
۳۰ نوامبر ۱۹۸۷ . فارسیمصدقی، تقی
۲۹ مه ۱۹۸۵ . انگلیسیمک آرتور، داگلاس دوم
Moayyed-Sabeti
۸ سپتامبر ۱۹۸۸ . فارسیمؤید ثابتی، پروین
Mohtadi
۹ ژوئیه ۱۹۹۱ . فارسیمهتدی، علی اکبر
۱۳ و ۳۱ مه و ۲۶ ژوئیه ۱۹۸۸ . انگلیسیناس، چارلز
Nasr
اکتبر ۱۹۸۲ و ژانویه ۱۹۸۳ . فارسینصر، سید حسین
۱۳ فوریه ۱۹۸۵ . فارسینویسی، یزدان
Niyazmand
۱۷ سپتامبر ۱۹۸۸ . فارسینیازمند، رضا
Varahram
۹ اوت ۱۹۸۹ . فارسیورهرام، سپهبد کریم
Valiyan
۲۶ آوریل و ۲۱ مه ۱۹۸۳ . فارسیولیان، عبدالعظیم
Hashemi-Nejad
مارس 1982 و آوریل 1989 . فارسیهاشمی نژاد، سپهبد محسن
۱۰ و ۲۴ ژوئیه ۱۹۸۵ . انگلیسیهلمز، ریچارد
Homayun
۱۱ سپتامبر ۱۹۸۲ . فارسیهمایون، داریوش
۵ نوامبر ۱۹۸۸ و ۱۲ ژانویه ۱۹۸۹ . انگلیسییاتسویچ، گراتین
Yar-Afshar
۱۸ و ۲۵ ژوئیه ۱۹۸۸ و ۱۶ ژانویه ۱۹۸۹ . فارسییار افشار، پرویز
۲۴ نوامبر ۱۹۸۳ . فارسییگانگی شاهرخ، فرنگیس
Yeganeh
دسامبر ۱۹۸۲ و آوریل ۱۹۸۳ . فارسییگانه، ناصر