مرور تاریخ شفاهی

مصاحبه با ضیائی، طاهر

خاطراتی از کودکی و پیشینۀ خانوادگی‌؛ تحصیلات در دبیرستان البرز‌؛ تحصیلات در آلمان در دوران جنگ جهانی دوم‌؛ شروع فعالیت‌های اقتصادی‌؛ یادآوری رویدادهای ۱۳۳۲‌؛ ملاقات با رهبران جبهه ملی‌؛ یادآوری گفت‌وگویی با بازرگان پس از انقلاب و اظهارات وی دربارۀ آیت‌الله خمینی‌؛ عملکرد وزارت صنایع و معادن‌؛ خاطراتی از جعفر شریف امامی‌ و امیر اسدالله علم‌؛ شروع برنامه‌ریزی صنعتی در ایران‌؛ رویدادهای ابتدایی که به سرنگونی دولت شریف امامی‌ منجر شد؛ تاسیس بنیاد پهلوی‌ و عملکرد و اهداف این بنیاد‌؛ ما‌ه‌های اول انقلاب سال ۱۳۵۷‌ و فشار آوردن به برخی از مقامات دولتی‌ برای استعفا؛ انقلاب سفید و تاثیر آن بر صنعت ایران‌؛ اصلاحات ارضی و نقش حسن ارسنجانی‌؛ ساختار وعملکرد اتاق بازرگانی ایران‌؛ شورای عالی اقتصاد‌؛ مشکلات و نتایج برنامه‌‌ریزی صنعتی در ایران‌؛ برنامۀ مبارزه با تورم دولت و شروع مخالفت‌های سیاسی‌؛ تجربیات شخصی از انقلاب‌؛ دلایل وقوع انقلاب.

قسمت 1

قسمت 2

قسمت 3

قسمت 4

متن

Taher-Ziyai-APt-I Taher-Ziyai-English

فهرست

۴۳ صفحه + خلاصه + زندگی‌نامه + فهرست راهنما + عکس

درباره مصاحبه شونده