تماس با ما

از طریق ایمیل، تلفن، فکس یا پست الکترونیکی می توانید با ما تماس بگیرید:

Foundation for Iranian Studies
4343 Montgomery Avenue, Suite 200
Bethesda, MD 20814
Tel: 301.657.1990/ 301.657.1991
Email: FIS@fis-iran.org