درباره ما

هدف ها

بنیاد مطالعات ایران در سال ۱۳۶۰ (۱۹۸۱ میلادی)، به گونه یک نهاد پژوهشی غیرانتفاعی در شهر واشنگتن تأسیس شد. در آغاز کار، مهم‌ترین هدف بنیاد پژوهش در زمینه تاریخ و تمدن ایران و تلاش برای زنده نگاه داشتن زبان فارسی و هویت ایرانی در میان ایرانیان مهاجر بود، بویژه از آن رو که در سالهای نخستِ پس از انقلاب هویّت ملّی و فرهنگ باستانی ایران آماج دشمنی ها و حملات بی سابقه شده بود. کمک به ایجاد فضایی مناسب برای ارائه و نشر بررسی‌های محققانه روشنفکران و پژوهشگران مطالعات ایرانشناسی نیز در میان هدف‌های اساسی بنیاد قرار داشت. طی سال ها، با استمرار دشواری‌‌ها و کاستی‌ها در زمینه‌های گوناگون زندگی اجتماعی و فردی مردم ایران، پژوهش در باره اوضاع اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جامعه معاصر ایران نیز به تدریج به فهرست هدف‌ها و برنامه‌های بنیاد افزوده شده است.

وضع حقوقی بنیاد

بنیاد طبق قوانین ثبت اسناد و املاک ایالات مریلند و نیویورک به عنوان یک سازمان غیرانتفاعی و غیرسیاسی به ثبت رسیده و مشمول بخش (501) ( c) (3) قوانین مالیاتی است. کمک های مالی به بنیاد در حد مجاز قانونی مشمول بخشودگی های مالیاتی است. خدمات و فعالیت های بنیاد به یاری و همکاری اشخاص حقیقی و حقوقی انجام می شود.