بنیاد مطالعات ایران

هدف ما حفظ، بررسی و انتقال میراث فرهنگی ایران است.

خوش آمدید به

بنیاد
مطالعات ایران

ماموریت ما حفظ، مطالعه و انتقال میراث فرهنگی ایران به عنوان مرکز اطلاعاتی برای مطالعه گذشته، حال و آینده ایران است.

روزنه هایی به گذشتهٔ ایران

تاریخ شفاهی

مصاحبه با ۱۸۰ شخصیت برجسته که نقشی عمده در شکل گیری رویدادهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی تاریخ معاصر ایران داشته‌اند یا گواه مستقیم رویدادهای کلیدی این دوران بوده اند.

از صفحه تاریخ شفاهی دیدن کنید.
زنان ایران در آینه تاریخ

مرکز زنان

پژوهش و مطالعه فراز و فرودهای جنبش‌های زنان ایران با مجموعه‌ای از مقالات به قلم نویسندگان شاخص، مصاحبه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ با زنانی که تاریخ را رقم زدند، و بررسی پیشینه و فعالیت‌های سازمان زنان ایران.

از مرکز زنان دیدن کنید.
با ایران قرن بیستم آشنا شوید

آرشیو پهلوی

این آرشیو رو به گسترش شامل منابع متنوعی درباره دوران پهلوی است، از جمله گاهنامه پنجاه سال پادشاهی پهلوی که به همت شجاع الدین شفا تنظیم و در سال ۵۷ چاپ شد، اما تمام نسخه‌های آن از سوی نظام جمهوری اسلامی جمع و نابود شد.

از آرشیو پهلوی دیدن کنید.

ایران نامه

آرشیو ۳۴ ساله فصلنامه تحقیقاتی ایران نامه

ایران شناسی

خانه انحصاری مجله پیشگام ایران شناسی

منابع

گنجینه های گمشده تاریخ معاصر ایران را از طریق مجموعه های غنی این بنیاد کشف کنید.

از منابع دیدن کنید.