ایران نامه

فصلنامه تحقیقاتی ایران نامه از پائیز ١٣٦١ تا زمستان ۱۳۹۴ با همکاری گروهی از پژوهشگران، نویسندگان و استادان صاحبنظر ایرانی و خارجی هر سال در چهار شماره منتشر شده است.

از آرشیو ایران نامه دیدن کنید.

۱۳۹۴ – ۱۳۷۰

ارج نامه همایون کاتوزیان

سال سی ام، شماره ۴، زمستان ۱۳۹۴

ارج نامه نیکی کدی

سال سی ام، شماره ۳، پاییز ۱۳۹۴

ارج نامه احسان یارشاطر

سال سی ام، شماره ۲، تابستان ۱۳۹۴

ارج نامه جهانگیر آموزگار

سال سی ام، شماره ۱، بهار ۱۳۹۴

ویژه نامه افغانستان 

سال بیست و نهم، شماره  ۳-۴، پاییز و زمستان ۱۳۹۳

ارج نامه ژاله آموزگار

سال بیست و نهم، شماره ۲، تابستان ۱۳۹۳

ارج نامه جلال متینی

سال بیست و هشتم، شماره ۴، زمستان ۱۳۹۲

 بحران سیاسی ایران: ریشه‌ها و چالش‌ها (۲)

سال بیست و پنجم، شماره ۴، زمستان  ۱۳۸۸

بحران سیاسی ایران: ریشه‌ها و چالش‌ها (۱)

سال بیست و پنجم، شماره ۳، پاییز ۱۳۸۸

مولانا جلال‌الدین محمد رومی

سال بیست و پنجم، شماره ۱-۲، بهار و تابستان ۱۳۸۸

ایران و چالش‌های قرن بیست و یکم

سال بیست و چهارم، شماره ۲-۳، تابستان و پائیز ۱۳۸۷

یکصدمین سال انقلاب مشروطه

سال بیست و سوم، شماره ۳-۴، پائیز و زمستان ۱۳۸۶

سیمین بهبهانی

سال بیست و سوم، شماره ۱-۲، بهار و تابستان ۱۳۸۵

یادنامه شاهرخ مسکوب

سال بیست و دوم، شماره ۳-۴، پائیز ۱۳۸۴

افغانستان

سال بیست و دوم، شماره ۱-۲، بهار و تابستان ۱۳۸۴

سیدحسن تقی زاده

سال بیست و یکم، شماره ۱-۲، بهار و تابستان ۱۳۸۲

احمد کسروی

سال بیستم، شماره ۲-۳، بهار و تابستان ۱۳۸۱

اصلاحات در ایران

سال نوزدهم، شماره ۴، پائیز ۱۳۸۰

جوامع غیرمسلمان

سال نوزدهم شماره های ۱-۲ زمستان ۱۳۷۹ بهار ۱۳۸۰

ایران در نظام جمهوری اسلامی

سال هفدهم، شماره ۴ و سال هجدهم شماره ۱، پائیز و زمستان ۱۳۷۸

هنر قاجار

سال هفدهم، شماره ۳، تابستان ۱۳۷۸

یادنامه احمد تفضّلي

سال هفدهم، شماره ۲، بهار ۱۳۷۸

روزنامه نگاري

سال شانزدهم، شماره ۲-۳، بهار و تابستان ۱۳۷۷

یادواره محمدعلی جمال زاده

سال شانزدهم، شماره ۱، زمستان ۱۳۷۶

یادواره غلامحسین صدیقی

سال پانزدهم، شماره ۴، پائیز ۱۳۷۶

زنان ایران

سال پانزدهم، شماره ۳، تابستان ۱۳۷۶

خاطره نگاری در ایران (۲)

سال پانزدهم، شماره ۱، زمستان ۱۳۷۵

خاطره نگاری در ایران (۱)

سال چهاردهم، شماره ۴، پائیز ۱۳۷۵

سینمای ایران

سال چهاردهم، شماره ۳، تابستان ۱۳۷۵

استاد محمدجعفر محجوب

سال چهاردهم، شماره ۲، بهار ۱۳۷۵

جامعه مدنی در ایران (۲)

سال چهاردهم، شماره ۱، زمستان ۱۳۷۴

جامعه مدنی در ایران (۱)

سال سیزدهم، شماره ۴، تابستان ۱۳۷۴

اقتصاد ایران

سال سیزدهم، شماره های ۱-۲، زمستان ۱۳۷۳، بهار ۱۳۷۴

هويت ايرانی(۲)

سال دوازدهم، شماره ۴، پائیز ۱۳۷۳

هويت ايراني(۱)

سال دوازدهم، شماره ۳، تابستان ۱۳۷۳

نقد ادبی در ایران

سال دوازدهم، شماره ۱، زمستان ۱۳۷۲

انقلاب مشروطه

سال یازدهم، شماره ۳، تابستان ۱۳۷۲

تجدد در ایران

سال یازدهم، شماره ۲، تابستان ۱۳۷۲

تصوف

سال یازدهم، شماره ۱، زمستان ۱۳۷۱

صادق هدایت

سال دهم، شماره ۳، تابستان ۱۳۷۱

شاهنامه فردوسی

سال دهم، شماره ۱، زمستان ۱۳۷۰

نمایش های سنتی در ایران

سال نهم، شماره ۲، بهار ۱۳۷۰

فصلنامه تحقیقاتی ایران نامه از پائیز ١٣٦١ تا زمستان ۱۳۹۴ با همکاری گروهی از پژوهشگران، نویسندگان و استادان صاحبنظر ایرانی و خارجی هر سال در چهار شماره منتشر شده است. هدف اصلی این نشریه آشنا کردن خوانندگان خود با تازه ترین دستاوردهای پژوهشی محققان و ایرانشناسان و همچنین آثار و اندیشه های نویسندگان سرشناس ایرانی بوده است. توجه اصلی ایران نامه در سال های نخست انتشار بر ادب و زبان فارسی و تاریخ فرهنگ و تمدن ایران بود و از همین رو شماره‌های ویژه‌ای از آن به زندگی و آثار برخی از شاعران، متفکران و نویسندگان پرآوازه ایرانی اختصاص یافت. ایران نامه در سال های پایانی انتشار، ضمن ادامه ارائه آثار تحقیقی تازه درباره ادب ایران، به آثار پژوهشگران درباره روندها، دگرگونی ها و پدیده های عمده جامعه معاصر ایران روی آورد و به انتشار شماره های ویژه ای در این زمینه ها نیز توفیق یافت. هر شماره ایران نامه علاوه بر مقاله های تحقیقی، شامل گزیده هایی از خاطرات و اسناد تاریخی، نقد و بررسی کتاب و خلاصه هریک از مقاله ها به زبان انگلیسی است. در آخرین شماره هر سال و در پایان هر دوره ده ساله نیز فهرستی الفبائی از نام نویسندگان و منتقدان و عنوان نوشته های آنان در ایران نامه منتشر شده است.