اعضای هیئت امنای بنیاد

از شادروان شاهدخت اشرف پهلوی صمیمانه سپاسگزاریم که امکانات اولیه را برای ایجاد این مؤسسه و تحقق اهداف آن فراهم آوردند و با حمایت خویش مشوق بنیاد در ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان و پژوهشگران ایرانشناسی و نیز جامعه ایرانیان در سراسر جهان شدند.

مهناز افخمی

استاد دانشگاه و رئیس گروه زبان انگلیسی دانشگاه ملی ایران: ۱۳۴۹-۱۳۴۷؛ دبیر کل سازمان زنان ایران ۱۳۵۷-۱۳۴۹ و وزیر مشاور در امور زنان: ۱۳۵۷-۱۳۵۵

آذر نفیسی

نویسنده، استاد دانشگاه جانز هاپکینز

احمد قریشی

رئیس دانشگاه ملی ایران: ۱۳۵۷-۱۳۵۵

ولی رضا نصر

استاد و رئیس دانشکده مطالعات عالی بین المللی دانشگاه جانز هاپکینز و عضو ارشد شورای روابط بین الملل

غلامرضا افخمی

استاد علوم سیاسی، دانشگاه ملی ایران: ۱۳۵۷-۱۳۴۶؛ دبیر کل کمیته ملی پیکار جهانی سوادآموزی: ۱۳۵۷-۱۳۵۵

به یاد همکاران از دست رفته: دکتر عبدالحسین سمیعی، دکتر امین عالیمرد، شاهرخ مسکوب و دکتر هرمز حکمت

در سال های ۲۰۰۰ و ۲۰۰۴ بنیاد مطالعات ایران دو تن از اعضای مؤسس و جانشین ناپذیر هیئت امنای خود، دکتر عبدالحسین سمیعی و دکتر امین عالیمرد، را از دست داد و در سال های ۲۰۰۵ و ۲۰۲۰،  به ترتیب شاهرخ مسکوب و هرمز حکمت، دو تن دبیر و مشاور و همکار بی همتای ایران نامه را.

عبدالحسین سمیعی و امین عالیمرد، دو رکن استوار هیئت امنا، از آغاز در برنامه ریزی، ادامه و گسترش فعالیت های بنیاد نقشی اساسی به عهده داشتند. تعهد راسخ آنان به آرمان های بنیاد عامل و انگیزه ای مؤثر در تحقق اهداف و پیشبرد برنامه های آن بود. روحیه مثبت، انرژی سرشار و رفتار همیشه گرم و محبت آمیز آنان امید به توفیق و رسیدن به آرمان ها را بیشتر و پیوندهای دوستی و همکاری میان اعضای بنیاد را ژرف تر می کرد.

شاهرخ مسکوب و هرمز حکمت با اندیشه زاینده و دانش پردامنه شان درباره زبان و فرهنگ ایران و با علاقه ای که به کمک به تحقق رسالت ایران نامه داشتند، هر یک نزدیک به پانزده سال سهمی فراموش نشدنی در گزینش نوشته ها و جلب همکاری محققان و بالا بردن کیفیت محتوای این نشریه ایفا کردند. جای هر دو نزد امنا، همکاران، و دوستان بنیاد مطالعات ایران خالی است.