مجموعه

کودکان و نوجوانان

تهیه کتاب و ویدیو و نوار صوتی از متون ادبی، داستان ها و افسانه های تاریخی برای کودکان و نوجوانان ایرانی که علاقه مند به آشنائی بیشتر با فرهنگ ایران و زبان فارسی اند از جمله برنامه های عمده بنیاد بوده است.
در راه تحقق این هدف، بنیاد به انتشار یا تجدید چاپ مجموعه ای از کتاب های درسی و نیز آثاری در زمینه تاریخ ایران، داستان های عامیانه، سرودها، اشعار و ضرب المثل های کودکانه دست زده است، ازجمله: «کتاب فارسی دوم»، «تاریخ ایران برای نوجوانان»، «داستان‌های شاهنامه»، «شادمانه، کودکانه» (مجموعه متل ها، بازی های عامیانه و شعرهای مخصوص کودکان)، و «کتابچه نقاشی برای  کودکان». با همکاری شماری از محققان ایرانشناس ایرانی و غیرایرانی، بنیاد کتابی نیز به زبان انگلیسی با عنوان «کتاب راهنمای ایران» درباره تاریخ، جغرافیا، هنر، موسیقی و ادبیات ایران تهیه و منتشر کرده است. این کتاب مرجعی فشرده برای استفاده دانش آموزان و دانشجویان انگلیسی زبان و علاقه مند به ایران به شمار می رود.

موارد موجود در این مجموعه

موارد موجود در این مجموعه:

کتاب الکترونیکی . فارسیشعرهایی برای کودکان
کتاب الکترونیکی . فارسیبرگزیده داستان های شاهنامه
کتاب الکترونیکی . فارسیتاریخ ایران برای نوجوانان
کتاب الکترونیکی . انگلیسیکتاب راهنمای ایران
کتاب الکترونیکی . فارسیشادمانه، کودکانه