ایران شناسی

هیأت امنای بنیاد مطالعات ایران از استاد جلال متینی، نخستین سردبیر نشریه ایران نامه (۱۹۸۸- ۱۹۸۲)، سپاسگزار است که از سر لطف نشریه ایران شناسی را در سایت بنیاد مطالعات ایران قرار داد. دکتر متینی در زمستان سال ۱۹۸۹ نشریه ایران شناسی را پایه گذاشت و مدیریت و سردبیری آن را بر عهده گرفت و بی کمترین وقفه ای آن را از شماره نخستین، (بهار ۱۹۸۹)، تا آخرین شماره، جلد ۲۷، شماره ۴ (زمستان ۲۰۱۶) منتشر کرد. این ارزنده ترین هدیه ای است که یک پژوهشگر همکار ما می توانست به بنیاد مطالعات ایران اعطا کند.

شماره‌های پیشین