مرور تاریخ شفاهی

مصاحبه با هلمز، ریچارد

خاطراتی از دوران همکلاسی با محمدرضا شاه در سوئیس؛ داوری دربارۀ نقش سیا در رویداهای مرداد ۱۳۳۲؛ روابط سیا با شاه پس از ۱۳۳۲؛ نقش سیا در تشکیل ساواک؛ دربارۀ شخصیت شاه پس از اولین ملاقات در ۱۳۳۶؛ روابط جان کندی با شاه؛ دربارۀ نخست‌وزیری علی امینی؛ سیاست لیندن جانسن دربارۀ ایران؛ توافق سیا با شاه دربارۀ تبادل اطلاعات محرمانه؛ پایگاه‌های شنودی ایالات متحد آمریکا در مرزهای ایران و اتحاد جماهیر شوروی؛ سیاست آمریکا نسبت به ایران در دوران ریاست جمهوری ریچارد نیکسون؛ تصمیم ایران برای خرید هواپیماهای جنگی اف ۱۴؛ همکاری ایران و ایالات متحدۀ آمریکا در کمک به کردهای عراق در دهه ۱۳۵۰؛ خاطراتی از دوران سفارت در ایران؛ دربارۀ نخبگان سیاسی ایران؛ نگرانی دربارۀ مسئلۀ جانشینی شاه در دهه ۱۳۵۰؛ بیماری محمدرضاشاه؛ حدسیات دربارۀ احتمال انقلاب در ایران؛ ارزیابی وزن سیاسی جبهه ملی؛ تاسیس حزب رستاخیز؛ میزان آگاهی‌های سیا دربارۀ فعالیت‌های سیاسی خمینی؛ بحث دربارۀ اوپک و افزایش بهای نفت؛ اهمیت ایران در تحقق اهداف منطقه‌ای ایالات متحدۀ آمریکا در دهه ۱۳۵۰؛ نقش ایران در فرونشاندن شورش ظفار در سال ۱۳۵۲؛ روابط ایران و عربستان سعودی در دهه ۱۳۵۰؛ نقش ایران در قرارداد صلح سینا در ۱۳۵۴؛ ویژگی‌های روانشناختی و شخصیتی محمدرضا شاه؛ معاملات خرید اسلحه از ایالات متحدۀ آمریکا؛ مسئله حقوق بشر در ایران.

قسمت 1

قسمت 2

قسمت 3

قسمت 4

متن

Richard-Helms-Vol-I Richard-Helms-Vol-II Richard-Helms-Vol-III Richard-Helms-Vol-IV

فهرست

۸۷ صفحه + زندگی‌نامه + فهرست راهنما‌

درباره مصاحبه شونده