مرور تاریخ شفاهی

مصاحبه با براسور، لئون

خاطراتی از دوران کودکی‌‌‌ در ایران‌، بزرگ شدن در اصفهان‌‌، خاطره ملاقات با رضا شاه‌‌‌، رابطه بین روحانیون و دولت در دوران پهلوی‌‌، خاطراتی از نخست‌وزیری امیر عباس هویدا‌، تصویر ایران قبل از دوره پهلوی‌‌، تغییرات در کشور در دوران پهلوی‌، رابطه بین فرانسه و ایران در دوران پهلوی‌‌، دربارۀ تصمیم اجازه ورود رییس جمهور والری ژیس کاردستن به آیت‌الله خمینی به فرانسه‌، سیاست ژیس کاردستن در مقابل انقلاب ایران‌، سیاست‌ قدرت‌های بزرگ و تاثیر آن بر ایران‌‌، روابط ایران و افغانستان‌.

قسمت 1

قسمت 2

قسمت 3

قسمت 4

متن

Leon-Brasseur-APt-I Leon-Brasseur-BPt-II Leon-Brasseur-English

فهرست

۶۳ صفحه + خلاصه + زندگی‌نامه + فهرست راهنما.

درباره مصاحبه شونده