مرور تاریخ شفاهی

مصاحبه با انصاری؛ عبدالرضا

خاطرات کودکی؛ تبار خانوادگی و تحصیلات؛ ملاقات با ویلیام وارن، رییس اصل چهار ایران؛ عملکرد اصل چهار در ایران‌؛ خدمات جوانان ایرانی به طرح‌های «اصل چهار» و دیگر برنامه‌های عمرانی؛ کاهش تدریجی نقش اصل چهار؛ گروه ایران نو؛ محمد مقدم و جمشید آموزگار در گروه «ایران نو»‌؛ فخر‌الدین شادمان و خلیل طالقانی‌؛ رییس خزانه‌داری‌؛ اوضاع اقتصادی و مالی ایران در دوران پیش از انقلاب سفید سال ۱۳۴۱؛ بهینه‌سازی وزارت دارایی و بودجه کشور‌؛ وزیر کار؛ نخست وزیری منوچهر اقبال؛ ساختار، عملکرد و دستاوردهای سازمان آب و برق خوزستان؛ دیوید لیلینتال؛ مقام استاندار خوزستان؛ حسنعلی منصور به هنگام رهبری «کانون مترقی» و در مقام نخست وزیری؛ اشتیاق شاه به پیشبرد برنامه‌های عمرانی؛ وزیر کشور؛ انتخابات سال ۱۳۴۵؛ مشکلات با «حزب ایران نوین»؛ روابط با امیر عباس هویدا (نخست وزیر)؛ اردشیر زاهدی؛ دلایل ترک وزارت کشور‌؛ جشن‌های دوهزار و پانصد ساله شاهنشاهی در ایران؛ معاون شاهدخت اشرف در امور اجتماعی و فرهنگی؛ مدیریت عامل سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی.

قسمت 1

قسمت 2

قسمت 3

قسمت 4

قسمت 5

قسمت 6

قسمت 7

قسمت 8

قسمت 9

قسمت 10

قسمت 11

قسمت 12

قسمت 13

قسمت 14

قسمت 15

قسمت 16

قسمت 17

قسمت 18

قسمت 19

قسمت 20

متن

Abdolreza Ansari. I- pdf Abdolreza Ansari- II Abdolreza Ansari- III Abdolreza Ansari- IV

درباره مصاحبه شونده