مرور تاریخ شفاهی

مصاحبه با پهلوی، شاهدخت اشرف

خاطراتی از کودکی، از رضاشاه و از روابط با مادر و خویشان نزدیک؛ روابط با برادر توامان، محمدرضا؛ روابط رضاشاه با تیمورتاش؛ سردار اسعد بختیاری و سوئ قصد او نسبت به جان رضاشاه؛ خاطراتی از ازدواج ولیعهد با فوزیه و دلائل جدائی آنان؛ ازدواج محمدرضاشاه با ثریا بختیاری؛ خاطراتی از دوران تبعید رضاشاه در آفریقای جنوبی؛ نخست وزیری محمد مصدق و رویدادهای مرداد ۱۳۳۲؛ نقش در جنبش مخالفان مصدق؛ خاطراتی از سپهبد زاهدی، حسین علائ، منوچهر اقبال و اسداله علم؛ کشورهای بزرگ و مخالفت سران قبایل ایران با پادشاهان پهلوی؛ مشاوران نزدیک محمدرضاشاه، سپهبد کریم ایادی و حسین فردوست؛ ساواک، از سپهبد تیمور بختیار تا سپهبد نعمت اله نصیری؛ رسانه های عمومی و جنبش چپ در ایران؛ خاطراتی از دوران انقلاب؛ بیماری محمدرضاشاه؛ عوامل موثر در پیدایش و پیروزی انقلاب اسلامی؛ خاطراتی از ملاقات با هنری کیسینجر و دوید راکفلر پس از انقلاب؛ واکنش های محمدرضاشاه به انقلاب اسلامی؛ خاطراتی از امیر عباس هویدا، جمشید آموزگار و جعفر شریف امامی؛ نخست وزیری شاپور بختیار و سفر ژنرال هایزر به ایران؛ خاطراتی از زندگی محمد رضاشاه در دوران تبعید.

قسمت 1

قسمت 2

قسمت 3

قسمت 4

قسمت 5

متن

Princess-Ashraf-Pahlavi-APt-I Princess-Ashraf-Pahlavi-English

فهرست

۷۴ صفحه + خلاصه + زندگی‌نامه + فهرست راهنما + عکس

درباره مصاحبه شونده