مرور تاریخ شفاهی

مصاحبه با طوفانیان، ارتشبد حسن

خاطرات دوران کودکی؛ اوضاع ایران در اوایل دوران پهلوی؛ ارتش ایران و اشغال کشور در دوران جنگ جهانی دوم؛ تاریخچه نیروی هوایی ایران؛ خاطراتی از برخی از امرای ارشد ارتش؛ ساختار و تشکیلات نیروی نظامی ایران؛ شیوه رهبری محمدرضا شاه؛ روابط نظامی با پاکستان؛ شیوه تامین نیازهای تسلیحاتی ارتش و قراردادهای گوناگون برای خرید تجهیزات نظامی؛ واقعیت و افسانۀ دربارۀ سوء‌استفاده‌های مالی در معاملات اسلحه‌؛ واکنش شاه نسبت به ناآرامی‌های دوران انقلاب‌؛ پی آمدهای تقویت بنیۀ نظامی ایران بر اقتصاد کشور؛ تردیدهای محمد رضا شاه در واکنش به رویدادهای دوران انقلاب و تلاش برخی از فرماندهان نظامی برای قانع کردن وی به سرکوب حرکت‌های انقلابی؛ تردید شاه در تصمیم‌گیری قبل از حملات انقلابی‌؛ تولید اسلحه و پیشرفت صنعت اسلحه‌سازی در ایران.

قسمت 1

قسمت 2

قسمت 3

قسمت 4

قسمت 5

قسمت 6

قسمت 7

قسمت 8

متن

General Hasan Tufaniyan-I- pdf General Hasan Tufaniyan-II- pdf General Hasan Tufaniyan-English- pdf

فهرست

۶۷ صفحه + خلاصه + زندگی‌نامه + فهرست راهنما‌ + عکس

درباره مصاحبه شونده