مرور تاریخ شفاهی

مصاحبه با سمیعی، عبدالحسین

تبار خانوادگی و تحصیلات؛ خاطراتی از سال‌های تحصیلی در نیویورک و ملاقات با محمد مصدق؛ معاینۀ پزشکی مصدق و تشخیص پزشکان معالج؛ خاطراتی از نخست‌وزیری حسنعلی منصور و تلاش‌های او برای دگرگون ساختن روند سیاست در ایران؛ برنامه‌ریزی برای آموزش عالی در ایران و جلوگیری از خروج مغزها؛ اشتیاق محمدرضا شاه به ایجاد تاسیسات پیشرفتۀ پزشکی در کشور؛ عوامل موثر در تصمیم‌گیری‌های محمدرضا شاه؛ خاطراتی از نخست‌وزیری امیرعباس هویدا؛ شهبانو فرح، فعالیت‌های اجتماعی وی و نفوذش بر محمدرضا شاه؛ ارزیابی کنفرانس آموزشی رامسر.

قسمت 1

قسمت 2

متن

Abdol Hosein Samii- pdf

فهرست

۲۱ صفحه + خلاصه + زندگی‌نامه + فهرست راهنما

درباره مصاحبه شونده