مرور تاریخ شفاهی

مصاحبه با رایت، سر دنیس

خاطراتی از سال‌های نخست خدمت در ایران در دهه ۱۳۳۰ و اولین ملاقات با محمدرضا شاه؛ دربارۀ تجدید روابط ایران و انگلیس پس از مرداد ۱۳۳۲؛ دربارۀ اهداف و سیاست‌های دکتر مصدق در دوران نخست‌وزیری و نظر دولت انگلستان دربارۀ حکومت او؛ رویدادهای منجر به سقوط حکومت دکتر مصدق؛ تصمیم شاه دربارۀ امضای یک قرارداد عدم تجاوز با اتحاد جماهیر شوروی؛ دربارۀ سنتو؛ خاطراتی از سید ضیاء‌الدین طباطبایی؛ خاطراتی از اوضاع سیاسی ایران و برخی از سیاست‌پیشگان این کشور در دوران سفارت؛ دربارۀ مذاکرات ایران و انگلیس در مورد بحرین؛ خاطراتی از رویدادهای (۱۳۴۳-۱۳۴۲)؛ ریشه‌های انقلاب ۱۳۵۷؛ سیاست‌های شوروی در ایران؛ سوء‌ظن و حسّاسیت شاه نسبت به مقاصد و سیاست‌های دولت انگلستان در ایران.

قسمت 1

قسمت 2

قسمت 3

قسمت 4

متن

Sir-Denis-WrightI Sir-Denis-WrightII

فهرست

۶۷ صفحه + زندگی‌نامه + فهرست راهنما‌

درباره مصاحبه شونده