مرور تاریخ شفاهی

مصاحبه با یار افشار، پرویز

پیشینۀ تحصیلی و خاطراتی از کودکی‌؛ سپهبد زاهدی‌؛ خصوصیات شخصی زاهدی و جایگاه وی در ارتش‌؛ دلایل مخالفت‌های زاهدی با سیاست‌های مصدق‌؛ برنامه‌ریزی یک ماموریت نظامی که منجر به سرنگونی مصدق شد‌؛ نقش شاه و سازمان سیا در این برنامه‌؛ نقش چشمگیر زاهدی در رویدادهای ۱۳۳۲‌؛ خصوصیات و شیوه رهبری شاه‌؛ عملکرد مجلس سنا‌؛ نخبگان سیاسی ایران‌؛ خاطراتی از انقلاب سفید سال ۱۳۴۲ و تاثیر اجتماعی آن‌؛ یادآوری بازداشت پس از انقلاب سال ۱۳۵۷‌.

قسمت 1

قسمت 2

قسمت 3

قسمت 4

قسمت 5

قسمت 6

متن

Parviz-Yar-Afshar-APt-I Parviz-Yar-Afshar-English

فهرست

۵۶ صفحه + خلاصه + زندگی‌نامه + فهرست راهنما + عکس‌

درباره مصاحبه شونده