مرور تاریخ شفاهی

مصاحبه با صفّاری، بیژن

پیشینۀ خانوادگی و تحصیلات؛ مقابلۀ سنت و مدرنیته در ایران قرن بیستم؛ احیای علاقه به فرم‌های سنتی هنر در دهه ۱۳۵۰ و بحران فرهنگی در اواخر دوران پهلوی؛ ریشه‌های فرهنگی انقلاب؛ مقدمات جشن هنر شیراز و هدف‌ها و برنامه‌های آن؛ تاثیر جشن هنر بر محافل هنری خارجی و در ارتقا هنرهای نمایشی در ایران؛ واکنش ساواک و رسانه‌ها نسبت به برنامه‌های جشن هنر؛ دربارۀ حمایت شهبانو فرح از برنامه‌های جشن هنر شیراز؛ خاطراتی از خدمات سازمان ملی رادیو و تلویزیون ایران به گسترش هنرهای نمایشی؛ عملکرد سازمان ملی رادیو و تلویزیون ایران‌؛ ایجاد بنیاد فرح و اهداف آن.

قسمت 1

قسمت 2

متن

Bijan-Saffari-APt-I Bijan-Saffari-English

فهرست

۳۴ صفحه + خلاصه + زندگی‌نامه + فهرست راهنما + عکس

درباره مصاحبه شونده