مرور تاریخ شفاهی

مصاحبه با آو، فریدون

خاطراتی از کودکی و خدمت سربازی‌؛ مشکلات پیرامون زندگی در ایران به عنوان یک زرتشتی‌؛ اولین پروژه‌ها در انجمن دوستی ایران‌- ‌آمریکا‌؛ سازمان ملی رادیو و تلویزیون ایران‌؛ توسعه تاتر در ایران‌؛ جشنواره هنر شیراز‌؛ گروه‌های هنری ایران در دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰‌؛ تاسیس گالری هنر در تهران‌؛ حمایت ملکه فرح از هنر‌؛ انقلاب سال ۱۳۵۷‌؛ تاثیر انقلاب بر اقلیت‌ها‌؛ سینمای بعد از انقلاب.

قسمت 1

قسمت 2

قسمت 3

متن

Fereydun-Ave-APt-I.pdf Fereydun-Ave-English.pdf

فهرست

۳۳ صفحه + شرح مختصر + زندگینامه + فهرست.

درباره مصاحبه شونده