مرور تاریخ شفاهی

مصاحبه با قدَّر، سرلشکر منصور

آغاز کار در ارتش؛ خاطراتی از سرلشکر قره‌نی؛ خاطراتی از سفارت در اردن و تصمیم ملک حسین به سرکوب کردن شورشیان فلسطینی در سال ۱۳۴۹؛ دربارۀ ارتشبد فردوست و شخصیت او؛ دربارۀ سپهبد تیمور بختیار و هدف‌های سیاسی‌اش؛ دربارۀ رقابت بین حسین فردوست و ناصر مقدم؛ دربارۀ دسیسه‌های احتمالی ساواک علیه شاه در اواخر دهه ۱۳۵۰؛ خاطراتی از دستگیری برخی از رهبران انقلابی مخالفان رژیم شاه در لبنان و ایران و خرابکاری عمدی ساواک؛ دوران ریاست نعمت‌الله نصیری و حسن پاکروان در ساواک؛ سیاست‌های منطقه‌ای ایران‌؛ خاطراتی از امام موسی صدر و مصطفی چمران؛ پیام سوریه به محمدرضا شاه در مورد مرگ امام موسی صدر؛ روابط امام موسی صدر با دولت ایران؛ روابط ایران با اسراییل و واکنش دولت‌های عربی؛ شیوه فعالیت‌های مخالفان شاه و بی‌توجهی عمدی ساواک به افزایش موج مخالفت‌ها.

قسمت 1

قسمت 2

قسمت 3

قسمت 4

قسمت 5

قسمت 6

قسمت 7

قسمت 8

قسمت 9

قسمت 10

قسمت 11

قسمت 12

متن

General Mansur-Qadar-I- pdf General Mansur-Qadar-II- pdf General Mansur-Qadar-English- pdf

فهرست

۹۷ صفحه + خلاصه + زندگی‌نامه + فهرست راهنما‌ + عکس

درباره مصاحبه شونده