مرور تاریخ شفاهی

مصاحبه با علوی کیا، سرلشکر حسن

دوران نخست وزیری محمد مصدق و خاطراتی از رویدادهای مرداد۱۳۳۲؛ دربارۀ ناپدید شدن و قتل سرتیپ محمود افشار طوس؛ روابط بین مصدق و سازمان‌های اطلاعاتی ارتش؛ تاسیس ساواک؛ فعالیت‌های حزب توده و شکاف در آن پس از سقوط کابینه مصدق؛ دربارۀ دکتر مظفر بقایی کرمانی؛ روابط دکتر علی امینی با ساواک؛ رخنه حزب توده در ارتش؛ پیوستن به سازمان سری «کوک» در ارتش؛ دربارۀ ساختار و تاریخ نیروهای نظامی ایران؛ شیوه‌های جمع‌آوری اطلاعات؛ رخنه در حزب توده و تعلیم عوامل جاسوسی و خبرگیری؛ ساختار و نحوه عملیات ساواک؛ ویژگی‌های شخصیتی ماموران ساواک؛ روابط بین ساواک و سازمان‌های اطلاعاتی ارتش؛ دربارۀ سرلشگر ولی محمد قره‌ نی؛ نقش ارتشبد حسین فردوست در سازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی کشور؛ دربارۀ ملاقات تیمور بختیار با جان کندی و پیامدهای آن؛ دوران ریاست سرلشگر حسن پاکروان در ساواک و وقایع سال‌های ۱۳۴۱-۱۳۴۲؛ فعالیت‌های ساواک در اروپا‌؛ نفوذ به کنفدراسیون دانشجویان ایرانی در خارج؛ دربارۀ نحوه ریاست ارتشبد نعمت‌اله نصیری و نقش پرویز ثابتی در ساواک؛ فعالیت‌های ساواک در میان رهبران مذهبی و عشایر ایران؛ فعالیت‌های جاسوسی کشورهای دیگر در ایران؛ روش‌های ارتباط ساواک با محمدرضاشاه پهلوی.

قسمت 1

قسمت 2

قسمت 3

قسمت 4

قسمت 5

قسمت 6

قسمت 7

قسمت 8

قسمت 9

قسمت 10

متن

General-Hassan-Alavi-Kia-APt-I General-Hassan-Alavi-Kia-BPt-II General-Hassan-Alavi-Kia-CPt-III General-Hassan-Alavi-Kia-DPt-IV General-Hassan-Alavi-Kia-EEPt-V General-Hassan-Alavi-Kia-English

فهرست

۱۵۹ صفحه + شرح مختصر + زندگینامه + فهرست

درباره مصاحبه شونده