مرور تاریخ شفاهی

مصاحبه با یگانه، ناصر

خاطرات دوران کودکی و تحصیل در اروپا و آمریکا، ساختار و نحوه کار قوه قضائیه؛ اشتغال در وزارت دادگستری؛ جای مذهب در قوانین ایران؛ نقش قوه قضائیه در نحوه کار دولت؛ مسئله حقوق زن و موضع قوه قضائیه؛ قانون حمایت خانواده و نحوه اجرای آن؛ ملاحظاتی دربارۀ انقلاب سفید؛ حدود اختیارات محمدرضا شاه و شیوه رهبری او؛ نحوه کار هیات وزرا؛ پیامد رویدادهای مرداد ۱۳۳۲ در تصمیم‌گیری‌های سیاسی و دولتی؛ ریشه‌های انقلاب سال ۱۳۵۷؛ نحوه برخورد جمهوری اسلامی با قوه قضائیه‌؛ تجربیات شخصی در دادگاه‌های انقلاب.

متن

Naser-Yeganeh-APt-I Naser-Yeganeh-BPt-II Naser-Yeganeh-CPt-III Naser-Yeganeh-English

فهرست

۱۴۵ صفحه + خلاصه + زندگی‌نامه + فهرست راهنما + عکس

درباره مصاحبه شونده