مرور تاریخ شفاهی

مصاحبه با نصر، سید حسین

پیشینۀ خانوادگی‌‌؛ خاطراتی از دوران کودکی و تحصیلات‌؛ تدریس در دانشگاه تهران‌؛ ریاست دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران‌؛ تدریس در دانشگاه آمریکایی بیروت و هاروارد‌؛ مشکلات دانشگاه‌های ایران‌؛ ریاست علی نقی عالیخانی در دانشگاه تهران‌؛ برنامه‌های درسی دانشگاه صنعتی آریامهر و توانائی‌ها و مشکلات این دانشگاه‌؛ ریشه‌های ناآرامی‌های سیاسی در دانشگاه‌های ایران‌؛ نقش گروه‌های چپ و اسلامی در فعالیت‌های دانشجویی‌؛ برداشت‌هایی از شاه و باورهای مذهبی وی‌؛ نقش مذهب در جامعۀ ایران‌؛ نوآوری فرهنگی ایران در دهه ۱۳۵۰‌؛ روابط فرهنگی ایران با دیگر کشورها‌؛ ویژگی‌های شهبانو فرح‌؛ نخبگان سیاسی ایران‌؛ خاطراتی از شخصیت‌های مهم مذهبی و فرهنگی ایران‌؛ ریشه‌های انقلاب ۱۳۵۷‌؛ خاطراتی از آیت‌الله خمینی‌، آیت‌الله مطهری‌ و علی شریعتی. ‌

قسمت 1

قسمت 2

قسمت 3

قسمت 4

قسمت 5

قسمت 6

قسمت 7

قسمت 8

قسمت 9

قسمت 10

قسمت 11

قسمت 12

متن

seyyed_hossein_nasr_p1.pdf seyyed_hossein_nasr_p2.pdf seyyed_hossein_nasr_p3.pdf seyyed_hossein_nasr_p4.pdf seyyed_hossein_nasr_p5.pdf

فهرست

۱۶۶ صفحه + خلاصه + زندگی‌نامه + فهرست راهنما‌ + عکس

درباره مصاحبه شونده