مرور تاریخ شفاهی

مصاحبه با جهانشاهی، غلامحسین

تبار خانوادگی و پیشینۀ تحصیلی؛ اشتغال به وکالت دادگستری و ورود به عرصۀ سیاست؛ انتخاب به نمایندگی مجلس شورای ملی؛ اصلاحات ارضی، نقش ایالات متحدۀ آمریکا و واکنش محمدرضاشاه به مخالفین اصلاحات؛ شیوه و ویژگی‌های رهبری شاه؛ آرمان‌های شاه دربارۀ توسعۀ اقتصادی؛ حسن ارسنجانی و نقش او در اصلاحات ارضی؛ خاطراتی از دوران نخست وزیری اسداله علم؛ در معیت شاهدخت اشرف پهلوی؛ رویدادهای سال‌های ۱۳۴۲- ۱۳۴۱؛ تمرکز روزافزون تصمیم‌گیری‌ها در شخص شاه؛ عوامل تاسیس و اهداف بنیاد پهلوی؛ مشکلات اقتصاد ایران در دهه ۱۳۵۰؛ انتقادهای پشت پرده از روندهای اقتصادی کشور در اواخر دهه ۱۳۵۰؛ دوران نخست‌وزیری جمشید آموزگار؛ زندانی شدن در آستانۀ انقلاب و پس از پیروزی انقلابیون؛ خاطراتی از وضع دو زندان قصر و اوین پس از انقلاب اسلامی؛ محاکمه‌ها، اعدام‌ها و مصادره‌های پس از انقلاب؛ فرار از زندان.

قسمت 1

قسمت 2

قسمت 3

قسمت 4

قسمت 5

متن

Gholam-Hosein-Jahanshahi-APt-I Gholam-Hosein-Jahanshahi-English

فهرست

۴۸ صفحه + خلاصه + زندگی‌نامه + فهرست راهنما‌ + عکس

درباره مصاحبه شونده