مرور تاریخ شفاهی

مصاحبه با افشار قاسملو، امیراصلان

دوران کودکی و پیشینۀ آموزشی؛ سال‌های زندگی در آلمان در دوران جنگ جهانی دوم؛ اشتغال در وزارت امور خارجه؛ ماموریت در هلند‌؛ خاطراتی از محمد مصدق و مشاوران او؛ انقلاب سفید و نقش ایالات متحد آمریکا در اصلاحات ارضی؛ دوران سفارت در کشورهای غربی؛ نظر انتقادی کنفدراسیون دانشجویان ایرانی نسبت به اوضاع ایران در آستانۀ انقلاب؛ نظر غرب دربارۀ توسعۀ اقتصادی ایران‌، دوران ریاست تشریفات دربار؛ نخست‌وزیری ارتشبد ازهاری و آخرین پیام شاه به مردم؛ پیام ذوالفقار علی بوتو به محمدرضا شاه و نظر شاه نسبت به ضیاء‌الحق رئیس جمهور پاکستان؛ آخرین ملاقات شاه با برخی از شخصیت‌های سیاسی ایران؛ دربارۀ بیماری و وضع روحی شاه و تصمیم او به ترک ایران؛ میزان نفوذ شهبانو فرح در شاه؛ خاطراتی از اقامت شاه در مصر، مراکش و پاناما؛ نظر شاه دربارۀ برخی از رهبران خارجی؛ میزان ارتباط مستقیم شاه با مردم عادی ایران؛ ویژگی‌های شخصی شاه؛ نقش غرب در دگرگونی اوضاع ایران.

قسمت 1

قسمت 2

قسمت 3

قسمت 4

قسمت 5

متن

Amir-Aslan-Afshar-pt-I Amir-Aslan-Afshar-Pt-II Amir-Aslan-Afshar-English

فهرست

۶۳ صفحه + شرح مختصر + زندگینامه + فهرست + عکس

درباره مصاحبه شونده