مرور تاریخ شفاهی

مصاحبه با رامبد، هلاکو

تبار خانوادگی و تحصیلات؛ خاطراتی از انتخابات؛ مجلس و نحوه کار آن؛ نقش حزب مردم در مجلس؛ روابط مجلس با دولت؛ مقابلۀ حزب مردم با امیرعبّاس هویدا؛ ارزیابی نخست‌وزیری هویدا؛ ماموران عالی‌رتبه ساواک؛ رویدادهای مرداد ۱۹۵۳؛ خاطراتی از سپهبد قرنی؛ خاطراتی از حزب رستاخیز و نقش آن در مجلس شورای ملّی.

قسمت 1

قسمت 2

قسمت 3

قسمت 4

قسمت 5

متن

Holaku-Rambod-APt-I Holaku-Rambod-English

فهرست

۴۶ صفحه + خلاصه + زندگی‌نامه + فهرست راهنما

درباره مصاحبه شونده