مرور تاریخ شفاهی

مصاحبه با غفّاری، فرّخ

پیشینۀ تحصیلات و خاطراتی از دوران کودکی؛ تحصیلات در فرانسه؛ شرکت در فعالیت‌های حزب توده و خاطراتی از روابط ملک‌الشعرای بهار با این حزب؛ تاریخ سینمای ایران؛ دربارۀ سانسور فیلم در ایران؛ واکنش تماشاگران فیلم به سلیقه‌های گوناگون کارگردانان سینما در ایران؛ ارزیابی سینمای ایران در چهار دهه پیش از انقلاب اسلامی؛ فعالیت‌های وزارت فرهنگ و هنر؛ تاسیس سازمان ملی صدا و سیمای ایران و ساختار و اهداف آن؛ روابط این سازمان با دیگر نهادهای دولتی به ویژه با ساواک؛ دربارۀ جشن هنر شیراز؛ اهداف، دستاوردها و کاستی‌های این جشن‌ها.

قسمت 1

قسمت 2

قسمت 3

قسمت 4

قسمت 5

قسمت 6

قسمت 7

قسمت 8

قسمت 9

متن

Farrokh-Ghaffari-BPt-II Farrokh-Ghaffari-APt-I Farrokh-Ghaffari-English

فهرست

۹۸ صفحه + خلاصه + زندگینامه + مطالب تکمیلی‌ + فهرست راهنما‌

درباره مصاحبه شونده