مرور تاریخ شفاهی

مصاحبه با رمزباتم، پیتر

خاطراتی از رویدادهای سال ۱۳۳۲؛ نظر ایرانیان نسبت به انگلیسی‌ها؛ روابط ایران و انگلیس در دهه ۱۳۵۰؛ خصوصیات محمدرضا شاه و حساسیت او نسبت به نظرهای دولت انگلیس؛ موضع دولت ایران دربارۀ خلیج فارس در اوایل دهه ۱۳۵۰؛ دربارۀ برخی شخصیت‌های سیاسی ایران؛ ریشه‌های انقلاب سال ۱۳۵۷؛ پیامد مدرنیته در عرصۀ سیاسی ایران؛ جشن‌های ۲۵۰۰ سالۀ پادشاهی در ایران؛ تصمیم دولت انگلیس به نپذیرفتن شاه پس از خروجش از ایران.

قسمت 1

قسمت 2

قسمت 3

قسمت 4

متن

Sir-Peter-Ramsbotham-Vol-I Sir-Peter-Ramsbotham-Vol-II Sir-Peter-Ramsbotham-Vol-III

فهرست

۷۵ صفحه + زندگی‌نامه + فهرست راهنما

درباره مصاحبه شونده