مرور تاریخ شفاهی

مصاحبه با امینی، علی

وزارت در کابینه دکتر محمد مصدق؛ نظر مصدق دربارۀ نظام پادشاهی و احساسات شخصی‌اش نسبت به محمدرضا شاه؛ خصوصیات اخلاقی مصدق؛ روابط بین احمد قوام و محمد مصدق؛ نفت و صحنه سیاسی ایران؛ رویدادهای مرداد سال ۱۳۳۲؛ سپهد فضل‌اله زاهدی؛ مذاکرات دربارۀ قرارداد کنسرسیوم نفت؛ روابط بین محمدرضاشاه و سپهد زاهدی؛ منش و خصوصیات اخلاقی شاه؛ مقدمات نخست وزیری امینی؛ روابط امینی با شاه؛ پشتیبانی کندی رییس جمهور آمریکا از نخست وزیری امینی؛ توانایی‌های اطلاعاتی نهادهای امنیتی ایران؛ نظر شاه دربارۀ بودجه نظامی کشور و سیاست خرید اسلحه؛ ریشه‌های اصلاحات ارضی و پیامدهای این اصلاحات؛ موضع ایالات متحد آمریکا دربارۀ اصلاحات ارضی؛ دیدگاه آمریکا دربارۀ اصلاحات ارضی؛ حسن ارسنجانی؛ رویدادهای سال‌های ۱۳۴۲-۱۳۴۳؛ نحوۀ تصمیم گیری‌های شاه در آستانه انقلاب اسلامی؛ چگونگی انتخاب نخست وزیر در ماه‌های پیش از انقلاب؛ نقش ارتشیان در انقلاب؛ بیماری شاه؛ مسائل ناشی از رفتار اطرافیان شاه؛ سیاست‌های جیمی کارتر نسبت به ایران در دوران انقلاب؛ اکراه شاه نسبت به استفاده از خشونت در دوران‌های بحرانی؛ دوران نخست وزیری هویدا؛ اوپک، اعراب، نیروهای مسلح کشور و آیندۀ ایران.

قسمت 1

قسمت 2

قسمت 3

متن

Ali-Amini-BPt-II Ali-Amini-CPt-III Ali-Amini-English

فهرست

۴۷ صفحه + شرح مختصر + زندگینامه + فهرست

درباره مصاحبه شونده