مرور تاریخ شفاهی

مصاحبه با آتابای، ابوالفتح

خاطراتی از زندگی در دربار قاجار و از آخرین ولیعهد قاجاریه و روابطش با احمدشاه؛ کودتای رضا شاه در سال ۱۲۹۹‌؛ روابط رضاشاه پهلوی با اطرافیانش؛ خاطراتی از دوران حکومت رضا خان‌؛ رابطه رضا شاه با ملازمان دربار‌‌؛ زندگی احمد شاه در تبعید‌؛ سفر رضاشاه به لرستان؛ تاسیس خط آهن سراسری؛ دوران کودکی و ویژگی‌های اخلاقی محمدرضاشاه و خاطراتی از مراسم ازدواج او با شاهزاده فوزیه و دلایل جدایی آن‌ها؛ دربارۀ شخصیت تیمور بختیار؛ ازدواج شاه با ملکه ثریا‌؛ روابط دکتر مصدق با محمدرضاشاه و رویدادهای مرداد سال ۱۳۳۲؛ تصمیم شاه به ترک ایران در سال ۱۳۳۲ و داستان اقامتش در عراق و ایتالیا؛ روابط محمدرضاشاه با دیگر اعضای خانواده سلطنتی؛ خاطراتی از نزدیکان شاه: حسین فردوست، دکتر کریم ایادی، غلامرضا ازهاری، محمد خاتمی و امیرحسین ربیعی؛ دربارۀ تصمیم شاه به جلوگیری از کشتار در آستانه انقلاب اسلامی؛ نقش شهبانو فرح در ماه‌های پیش از انقلاب؛ خاطراتی از آخرین دیدار با شاه.

قسمت 1

قسمت 2

قسمت 3

قسمت 4

قسمت 5

متن

Abolfath-Atabai-AP-I Abolfath-Atabai-BP-II Abolfath-Atabai-English

فهرست

۸۸ صفحه + شرح مختصر + زندگینامه + فهرست.

درباره مصاحبه شونده