مرور تاریخ شفاهی

مصاحبه با افخمی، مهناز

تشکیل سازمان زنان دانشگاهی؛ تاریخچه و ساختار سازمان زنان ایران؛ ملاقات با شاهدخت اشرف پهلوی و نقش وی در جنبش زنان ایران؛ پذیرش تدریجی انتخابات داخلی در سازمان زنان؛ بیمه‌های اجتماعی، اصلاحات حقوقی، تصویب قانون حمایت خانواده علی‌رغم مخالفت‌ها؛ نظر محمدرضاشاه دربارۀ حقوق زنان؛ حضور سازمان زنان در مناطق روستائی؛ تعاون روستایی و سوادآموزی؛ افزایش خودآگاهی زنان به عنوان مهم‌ترین دستاورد سازمان زنان ایران؛ اهداف، راهبردهای عملی و ساختار برنامۀ ملی عمل؛ شیوۀ تصمیم‌گیری در هیئت وزرا؛ شخصیت و کارنامۀ امیرعباس هویدا؛ جمشید آموزگار در مقام نخست وزیری؛ خاطراتی از شهبانو فرح و شاهدخت اشرف پهلوی؛ اهمیت حضور زنان در رده‌های بالای تصمیم‌گیری دولتی برای تحقق اهداف آنان؛ ریشه‌های انقلاب سال ۱۳۵۷و نقش زنان در این انقلاب.

قسمت 1

قسمت 2

قسمت 3

قسمت 4

قسمت 5

قسمت 6

قسمت 7

قسمت 8

متن

Mahnaz-Afkhami-I Mahnaz-Afkhami-II Mahnaz-Afkhami-III Mahnaz-Afkhami- IV Mahnaz-Afkhami-English

فهرست

۱۰۴ صفحه + شرح مختصر + زندگینامه + فهرست + عکس

درباره مصاحبه شونده