مرور تاریخ شفاهی

مصاحبه با قریشی، احمد

پیشینۀ تحصیلی و تبار خانوادگی؛ خاطراتی از فضای دانشگاهی و روشنفکرانۀ ایران در دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰؛ برنامه‌‌ریزی آموزش عالی و ارزیابی کیفیت آن در ایران پیش از انقلاب؛ بازسازی دانشگاه ملی؛ فضای سیاسی و آزادی سیاسی در دانشگاه‌های ایران در دهه ۱۳۵۰؛ نفوذ ساواک در دانشگاه‌ها؛ خاطراتی از پرویز ثابتی؛ شیوه رهبری و ویژگی‌های شخصی امیرعباس هویدا؛ مقدمات تشکیل، ساختار، اهداف و چگونگی فعالیت‌های حزب رستاخیز؛ واکنش هویدا به ایده تشکیل حزب واحد؛ افزایش بی‌اعتمادی شاه به حزب و تلاش او برای تحدید نفوذ آن؛ خاطراتی از شیوه مدیریت دبیرکل‌های حزب؛ میزان محبوبیت و موفقیت حزب رستاخیز؛ علل شکست حزب در جلوگیری از بسیج مردم به سود جنبش انقلابی؛ ملاقات شاه با کریم سنجابی در آستانۀ انقلاب؛ دربارۀ امیراسدالله علم؛ اوضاع اداری استان خراسان؛ ریشه‌های انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷‌.

قسمت 1

متن

Ahmad-Qoreishi-APt-I Ahmad-Qoreishi-English

فهرست

۴۶ صفحه + خلاصه + زندگی‌نامه + فهرست راهنما + عکس

درباره مصاحبه شونده