مرور تاریخ شفاهی

مصاحبه با شهمیرزادی، حسن

پیشینۀ خانوادگی و تحصیلی‌؛ اشتغال در برنامه اصل ۴‌؛ پیشینه و توسعه مدیریت اداری به عنوان یک نکته اساسی در برنامۀ اصل ۴‌؛ رابطه با دفتر نخست‌وزیر و دیگر وزارتخانه‌ها‌؛ شخصیت و نقش اشرف احمدی به عنوان معاون نخست‌وزیر در امور اداری‌؛ تغییرات در نقش کارمندان ایرانی و آمریکایی برنامۀ اصل ۴‌؛ ایرانیان در برنامۀ اصل ۴ و آموزش آنان برای توفیق در کار رهبری؛ گروه ایران نو در دهه ۱۳۳۰‌؛ آینده و تکامل سیاسی‌؛ جمشید آموزگار، عبدالرضا انصاری و خلیل طالقانی به عنوان رهبران فکری سیاست توسعه در گروه ایران نو‌؛ پیشینۀ سازمان آب و برق خوزستان‌‌؛ نقش دیوید لیلینتال در تاسیس سازمان آب و برق خوزستان‌‌؛ شرایط بانک جهانی برای دادن وام ۴۲ میلیون دلاری به ایران‌؛ سازماندهی سازمان آب و برق خوزستان‌ و سیاست‌‌های مالی و اداری این سازمان‌؛ مدیریت در سازمان آب و برق خوزستان‌‌؛ رابطه با سازمان‌های دولتی خوزستان‌؛ برخورد‌هایی با وزارت نوپای آب و برق بر سر مسایل سیاسی و حوزۀ صلاحیت؛ منصور روحانی به عنوان وزیر آب و برق‌؛ سیاست‌های همکاری با وزارتخانه‌ها؛ علاقه شاه به توسعۀ خوزستان‌؛ سیاست تعلیم متخصصان ایرانی برای جایگزینی کارشناسان خارجی‌؛ رابطه با سازمان برنامه و بودجه در دوران مدریت ابوالحسن ابتهاج، خسرو هدایت، احمد آرامش و صفی اصفیا؛ مدریت و سیاست‌های عبدالرضا انصاری در سازمان آب و برق خوزستان‌؛ همکاری با احمد احمدی‌؛ سیاست‌ها و روش‌های مدریت عبدالرضا انصاری در وزارت کشور‌؛ اولین نمونه‌های شورای شهر‌؛ مدیران و شهرداران‌؛ دلایل ترک بخش دولتی‌؛ شرکت کاغذ پارس‌؛ همکاری با شاهدخت اشرف پهلوی به عنوان مدیر اجرایی طرح شهرک خزر شهر.

قسمت 1

قسمت 2

قسمت 3

قسمت 4

قسمت 5

متن

Hassan-Shahmirzadi-APt-I_0 Hassan-Shahmirzadi-BPt-II

درباره مصاحبه شونده