tile

شهمیرزادی، حسن

Oral History Interview

Interviewer
غلامرضا افخمی
Place
بتزدا، مریلند
Date
۶ اوت ۱۹۹۱
Condition
باز
Language
Persian
Content
Interviewee Details
رابط بین برنامۀ اصل ۴ و دفتر نخست‌وزیر‌ (۱۳۳۷- ۱۳۳۴‌)‌‌؛ مدیر کل وزارت کشاورزی (۱۳۳۹- ۱۳۳۷‌)‌‌؛ معاون اداری سازمان آب و برق خوزستان‌ (۱۳۴۴- ۱۳۳۹‌)‌، معاون وزیر کشور‌ (۱۳۴۷- ۱۳۴۵‌)‌‌؛ مدیر کل شرکت کاغذ پارس‌ (۱۳۵۱- ۱۳۴۷‌)‌‌؛ مدیر کل پروژه ساختمانی شهرک خزرشهر (۱۳۵۶- ۱۳۵۱‌).
Abstract
پیشینۀ خانوادگی و تحصیلی‌؛ اشتغال در برنامه اصل ۴‌؛ پیشینه و توسعه مدیریت اداری به عنوان یک نکته اساسی در برنامۀ اصل ۴‌؛ رابطه با دفتر نخست‌وزیر و دیگر وزارتخانه‌ها‌؛ شخصیت و نقش اشرف احمدی به عنوان معاون نخست‌وزیر در امور اداری‌؛ تغییرات در نقش کارمندان ایرانی و آمریکایی برنامۀ اصل ۴‌؛ ایرانیان در برنامۀ اصل ۴ و آموزش آنان برای توفیق در کار رهبری؛ گروه ایران نو در دهه ۱۳۳۰‌؛ آینده و تکامل سیاسی‌؛ جمشید آموزگار، عبدالرضا انصاری و خلیل طالقانی به عنوان رهبران فکری سیاست توسعه در گروه ایران نو‌؛ پیشینۀ سازمان آب و برق خوزستان‌‌؛ نقش دیوید لیلینتال در تاسیس سازمان آب و برق خوزستان‌‌؛ شرایط بانک جهانی برای دادن وام ۴۲ میلیون دلاری به ایران‌؛ سازماندهی سازمان آب و برق خوزستان‌ و سیاست‌‌های مالی و اداری این سازمان‌؛ مدیریت در سازمان آب و برق خوزستان‌‌؛ رابطه با سازمان‌های دولتی خوزستان‌؛ برخورد‌هایی با وزارت نوپای آب و برق بر سر مسایل سیاسی و حوزۀ صلاحیت؛ منصور روحانی به عنوان وزیر آب و برق‌؛ سیاست‌های همکاری با وزارتخانه‌ها؛ علاقه شاه به توسعۀ خوزستان‌؛ سیاست تعلیم متخصصان ایرانی برای جایگزینی کارشناسان خارجی‌؛ رابطه با سازمان برنامه و بودجه در دوران مدریت ابوالحسن ابتهاج، خسرو هدایت، احمد آرامش و صفی اصفیا؛ مدریت و سیاست‌های عبدالرضا انصاری در سازمان آب و برق خوزستان‌؛ همکاری با احمد احمدی‌؛ سیاست‌ها و روش‌های مدریت عبدالرضا انصاری در وزارت کشور‌؛ اولین نمونه‌های شورای شهر‌؛ مدیران و شهرداران‌؛ دلایل ترک بخش دولتی‌؛ شرکت کاغذ پارس‌؛ همکاری با شاهدخت اشرف پهلوی به عنوان مدیر اجرایی طرح شهرک خزر شهر.

فقط کاربرهایی که ثبت نام کرده‌اند اجازه دسترسی به فایل‌های صدا و رونوشت‌های مصاحبه را دارند. برای دسترسی به فایل‌های صدا و رونوشت مصاحبه‌ها درخواست ثبت‌نام کنید.