tile

صرفه، رستم

Oral History Interview

Interviewer
مهناز افخمی
Place
اورنج کانتی، کالیفرنیا
Date
۲۴ ژوئن ۱۹۸۶
Condition
باز
Language
Persian
Content
۱۱ صفحه + خلاصه + زندگی‌نامه + فهرست راهنما
Interviewee Details
پزشک‌ و رهبر جامعۀ زرتشتیان در ایران.
Abstract
خاطراتی از کودکی و بزرگ شدن در جامعۀ زرتشتیان‌؛ سیاست‌های رضا شاه نسبت به اقلیت‌ها‌؛ حدود رابطۀ بین مسلمانان و زرتشتیان‌؛ خاطراتی از دوران کار در شرکت ملی نفت ایران‌؛ تجربیات شخصی از انقلاب سال ۱۳۵۷‌.

فقط کاربرهایی که ثبت نام کرده‌اند اجازه دسترسی به فایل‌های صدا و رونوشت‌های مصاحبه را دارند. برای دسترسی به فایل‌های صدا و رونوشت مصاحبه‌ها درخواست ثبت‌نام کنید.