tile

متینی، جلال

Oral History Interview

Interviewer
ولی رضا نصر
Place
بتزدا، مریلند
Date
۸ سپتامبر و ۳۰ دسامبر ۱۹۸۷
Condition
باز
Language
Persian
Content
۳۸ صفحه + خلاصه + زندگی‌نامه + فهرست راهنما‌ + عکس
Interviewee Details
استاد دانشگاه فردوسی مشهد‌؛ رییس دانشگاه فردوسی مشهد‌ (۱۳۵۷- ۱۳۵۴)‌؛ ویراستار فصلنامۀ «ایران‌نامه» و ایران‌شناسی.
Abstract
پیشینۀ خانوادگی و کودکی‌؛ خاطراتی از تحصیل در دانشگاه تهران‌؛ گرایش‌های سیاسی جوانان در آن دوران‌؛ دوران تدریس در دانشگاه فردوسی مشهد‌؛ تفکرات و فضای سیاسی دانشگاه‌؛ آموزش عالی در ایران‌ و برنامه‌‌ریزی برای توسعۀ آن‌؛ خاطراتی از علی شریعتی‌؛ مشکلاتی دربارۀ اشتغال در دانشگاه فردوسی‌؛ پشتیبانی گروه‌های محلی از شریعتی برعلیه دانشگاه‌؛ عملکرد شریعتی به عنوان استاد دانشگاه فردوسی‌؛ خاطراتی از استانداران مختلف خراسان‌؛ رابطۀ دانشگاه و طبقه‌های مختلف جامعه در مشهد‌؛ خاطراتی از انقلاب‌؛ رابطۀ دانشگاه فردوسی با کشورهای همسایه با ایران‌.

فقط کاربرهایی که ثبت نام کرده‌اند اجازه دسترسی به فایل‌های صدا و رونوشت‌های مصاحبه را دارند. برای دسترسی به فایل‌های صدا و رونوشت مصاحبه‌ها درخواست ثبت‌نام کنید.