tile

لنچافسکی، جرج

Oral History Interview

Interviewer
غلامرضا افخمی
Place
برکلی، کالیفرنیا
Date
۳۰ نوامبر ۱۹۸۴
Condition
باز
Language
English
Content
۴۳ صفحه + زندگی‌نامه + فهرست راهنما‌
Interviewee Details
استاد دانشگاه برکلی کالیفرنیا.
Abstract
خاطراتی از اولین تجربه‌ها در ایران در جنگ جهانی دوم‌؛ خاطراتی از سفر به ایران‌؛ دربارۀ نخبگان سیاسی ایران‌؛ برداشت‌هایی از شاه در دهه ۱۳۳۰‌؛ رابطۀ گریدی سفیر آمریکا و شاه‌؛ دربارۀ سیاست خارجی ایران و روش‌های گوناگون شاه در تصمیم‌گیری‌؛ مصدق و خمینی‌؛ انقلاب سفید‌؛ دوران سفارت مک‌آرتر در تهران‌؛ روابط شاه و رییس‌جمهور‌های مختلف آمریکا‌؛ رابطۀ شاه با دیگر قدرت‌های منطقه‌‌ای‌؛ بخت‌های سیاسی جبهه ملی‌؛ مصاحبۀ با مصدق‌؛ شاه و سیاست نفتی ایران‌؛ آگاهی شاه از نیرو‌های سیاسی فعال در واشنگتن.

فقط کاربرهایی که ثبت نام کرده‌اند اجازه دسترسی به فایل‌های صدا و رونوشت‌های مصاحبه را دارند. برای دسترسی به فایل‌های صدا و رونوشت مصاحبه‌ها درخواست ثبت‌نام کنید.