tile

جندقی، مظفر

Oral History Interview

Interviewer
مهناز افخمی
Place
لس آنجلس
Date
۱۶ و ۲۰ آوریل ۱۹۸۵
Condition
باز
Language
Persian
Content
۳۴ صفحه + خلاصه + زندگی‌نامه + فهرست راهنما‌ + عکس
Interviewee Details
کارشناس امور کشاورزی‌؛ پیمانکار‌؛ نماینده مجلس‌ (۱۳۵۸- ۱۳۵۰).
Abstract
کودکی در کرمان‌؛ شرایط اقتصادی‌، فرهنگی و اجتماعی کرمان‌؛ همکاری با جبهه ملی‌؛ سازماندهی حزب توده در دانشگاه تهران‌؛ خاطراتی از محمد مصدق و مظفر بقایی کرمانی‌؛ قراردادهای خصوصی در ایران در دهه ۱۳۵۰‌؛ کشاورزی در ایران پس از انقلاب سفید‌؛ دربارۀ سرلشکر ضرغام‌؛ عضویت در حزب نوین و رستاخیز‌؛ عملکرد مجلس‌؛ انقلاب سال ۱۳۵۷‌.

فقط کاربرهایی که ثبت نام کرده‌اند اجازه دسترسی به فایل‌های صدا و رونوشت‌های مصاحبه را دارند. برای دسترسی به فایل‌های صدا و رونوشت مصاحبه‌ها درخواست ثبت‌نام کنید.