tile

عصار، ناصر

Oral History Interview

Interviewer
فرخ غفاری
Place
پاریس
Date
۱ مه ۱۹۸۴
Condition
باز
Language
Persian
Content
۸۸ صفحه + شرح مختصر + زندگینامه + فهرست.
Interviewee Details
نقاش و هنرمند.
Abstract
تاریخ نقاشی ایرانی و روند تکامل آن‌؛ خاطراتی از کودکی‌؛ خاطراتی از پدر و رشد و تکامل در فضای فرهنگی-اجتماعی آن دوره‌‌؛ خاطراتی از دانشگاه تهران‌؛ گرایش‌های سیاسی در میان جوانان‌؛ همکاری با حزب توده‌؛ گروه‌های روشنفکری در تهران‌؛ علاقه‌مند شدن به نقاشی‌‌؛ آموزش در هنر‌؛ گرایش‌های نو در نقاشی ایرانی و ترکیب سبک ایرانی با هنر‌های اروپایی‌؛ مشکلات هنرمندان دور از وطن‌؛ تغییرات در جامعه‌ ایران در دوران پهلوی‌؛ حمایت دربار سلطنتی از هنر در دوران پهلوی‌؛ جشنواره هنر شیراز‌‌؛ رابطه بین هنر و سیاست‌؛ نقش وزارت فرهنگ و هنر در تکامل و ترویج هنر ایرانی.

فقط کاربرهایی که ثبت نام کرده‌اند اجازه دسترسی به فایل‌های صدا و رونوشت‌های مصاحبه را دارند. برای دسترسی به فایل‌های صدا و رونوشت مصاحبه‌ها درخواست ثبت‌نام کنید.