مرور تاریخ شفاهی

مصاحبه با وزیری، شاهرخ

پیشینۀ تحصیلی‌؛ همکاری با جبهه ملی در دبیرستان‌؛ ساختار جبهه ملی در دهه ۱۳۴۰‌؛ واکنش حزب مردم به رویدادهای (۱۳۴۳- ۱۳۴۲)‌؛ پیدایش و رشد کنفدراسیون دانشجویان ایرانی‌؛ دیدگاه‌های مختلف سیاسی در کنفدراسیون دانشجویان ایرانی‌؛ ارتباط بین کنفدراسیون دانشجویان ایرانی و سازمان‌های سیاسی خارجی‌؛ بودجه‌؛ سازماندهی و نشریات کنفدراسیون دانشجویان ایرانی‌؛ کنفدراسیون دانشجویان ایرانی و آیت‌الله خمینی‌؛ مشکلات داخلی در کنفدراسیون دانشجویان ایرانی‌؛ رابطۀ کنفدراسیون دانشجویان با بنی‌صدر و مجاهدین‌؛ ریشه‌های انقلاب ۱۳۵۷‌؛ بازداشت و بازجویی به دست ساواک‌؛ فعالیت‌های گروه پرویز نیک‌خواه‌؛ رویداد‌های سال‌های (۱۳۴۳- ۱۳۴۲)‌؛ آیت‌الله خمینی‌، تیمور بختیار و فضای سیاسی ایران در آن دوره.

قسمت 1

قسمت 2

متن

Shahrokh-Vaziri-English Shahrokh-Vaziri-APt-I

فهرست

۳۰ صفحه + خلاصه + زندگی‌نامه + فهرست راهنما‌

درباره مصاحبه شونده