مرور تاریخ شفاهی

مصاحبه با شاملو، مریم

پیشینۀ خانوادگی و تحصیلی؛ خاطراتی از تحصیل در فرانسه و انگلستان و آشنایی با جنبش زنان در این کشورها؛ تاملاتی دربارۀ فضای سیاسی و اجتماعی دانشگاه‌های ایران؛ دگرگونی نقش اجتماعی زنان ایران در دهه ۱۳۵۰؛ نقش فعالیت‌های سازمان زنان ایران در گسترش خودآگاهی‌های زنان؛ زندگی سیاسی روشنفکران ایران در دهه ۱۳۵۰؛ شرکت در جلسه‌ای با حضور عبدالکریم لاهیجی و علی اصغر حاج سید جوادی‌؛ شرکت زنان در انقلاب ۱۳۵۷ و واکنش آنان به پیامدهای انقلاب؛ دیدگاه‌های رهبران جبهه ملی درباره آیت‌الله خمینی‌؛ سیاست‌های جبهه ملی نسبت به نخست‌وزیری بختیار‌؛ سرنوشت سازمان زنان ایران پس از انقلاب؛ سازماندهی و ترکیب جمعیت تظاهر کننده‌؛ حقوق زن و نبرد قدرت پس از استقرار جمهوری اسلامی؛ سفری به ایران در سال ۱۳۶۷‌؛ پیامد تبعیض جنسی در فرهنگ دانش‌آموختگان؛ وضعیت زنان پس از انقلاب.

قسمت 1

قسمت 2

قسمت 3

قسمت 4

متن

Maryam-Shamlu-APt-I.pdf Maryam-Shamlu-English.pdf

فهرست

۵۳ صفحه + خلاصه + زندگی‌‌نامه + فهرست راهنما‌ + عکس

درباره مصاحبه شونده