مرور تاریخ شفاهی

مصاحبه با مخاطب رفیعی، سپهبد حبیب اله

پیشینۀ خانوادگی‌؛ دوران دبستان با محمدرضا شاه‌؛ خاطراتی از محمدرضا شاه، همکلاس دوران کودکی؛ آغاز خدمت در ارتش‌؛ اشغال ایران در زمان جنگ جهانی دوم‌؛ سرتیپ محمد شاه‌بختی؛ سرکوب قشقاییان و دخالت انگلیس‌؛ توسعۀ ارتش ایران و استفاده از فن‌آوری‌‌های نوین‌؛ سرتیپ محمد‌‌علی قره‌نی؛ عبدالله هدایت و احمد وثوق‌؛ بخش ارتباطات وزارت امور خارجه‌؛ مشکلات وزارت امور خارجه‌؛ سفارت ایران در واشنگتن‌؛ اردشیر زاهدی‌؛ ویژگی‌های گزارش‌های فرستاده شده به تهران‌؛ نخست وزیری بختیار و انتخاب فریدون جم به عنوان وزیر جنگ‌؛ تصرف سفارت ایران در واشنگتن به دست نیروهای انقلابی‌؛ سیاست سفارت ایران در آمریکا در قبال گروه‌های مخالف‌؛ فعالیت‌های ساواک در ایران.

قسمت 1

قسمت 2

درباره مصاحبه شونده