مرور تاریخ شفاهی

مصاحبه با گنج بخش، امیر حسین

خانواده و دوران تحصیل‌؛ تحصیلات دبیرستانی و دانشگاهی در تهران‌؛ تحصیلات برای کسب دکترای فیزیک در فرانسه‌؛ آغاز فعالیت‌های سیاسی بر علیه رژیم در دهه ۱۹۵۰ در دانشگاه پلی تکنیک تهران‌؛ تمایل به سازمان فداییان خلق ایران‌؛ عضو شدن در سازمان پیکار‌؛ قدرت میزان نفوذ گروهای چپی و مذهبی دانشجویی در پلی‌تکنیک تهران‌؛ ادامۀ کار فعالیت‌های سیاسی در فرانسه‌؛ ارزیابی منفی سازمان پیکار از خمینی و جمهوری اسلامی‌؛ ارتباط سازمان پیکار در فرانسه با ستاد مرکزی سازمان در تهران‌؛ جلب اعضای جدید برای پیوستن به سازمان پیکار در سال ۱۳۵۸‌؛ موضع سازمان پیکار در برابر جنگ ایران و عراق‌؛ دیگر سازمان‌های چپ‌ و جمهوری اسلامی‌؛ در نظر گرفتن آلبانی به عنوان بهترین الگو برای یک جامعۀ کمونیستی‌؛ شکاف در سازمان پیکار‌؛ سرنوشت اعضای مرکزی سازمان پیکار‌؛ تعداد افراد اعدام شده سازمان پیکار‌ به دست درجمهوری اسلامی‌؛ عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر ایران‌؛ عضویت در شورای مرکزی جمهوریخواهان ملی ایران‌؛ تردید‌های سیاسی و فلسفی دربارۀ مطرح کردن دوبارۀ کمونیسم‌؛ انقلاب اسلامی و رژیم شاهنشاهی.

قسمت 1

قسمت 2

قسمت 3

متن

Amir-H-GanjBakhsh-APt-I

درباره مصاحبه شونده