مرور تاریخ شفاهی

مصاحبه با فرخان، هوشنگ

خاطرات دوران تحصیلات و سفر به آمریکا برای تحصیل‌، فعالیت‌‌‌های شرکت نفت ایران و انگلیس‌، تاسیس شرکت ملی نفت ایران‌، ارزیابی از فواید قراردادهای امضا شده شرکت ملی نفت ایران‌، ملی شدن صنعت نفت ایران و ترور نخست وزیر رزم‌آرا‌، مشکلات فنی در پی ملی شدن صنعت نفت‌، قرارداد نفت خام با شوروی‌، مدیر عاملان شرکت ملی نفت ایران‌‌، عبدالله انتظام و منوچهر اقبال‌، عملکرد شرکت ملی نفت ایران‌‌، مشکلات امنیتی استخراج نفت در ایران‌، سیاستگذاری‌های شرکت ملی نفت ایران‌‌، علا‌قه‌مندی شاه به سیاست‌های شرکت ملی نفت ایران‌‌‌، نفت و انقلاب‌، ارزیابی سیاست‌های برنامه‌ریزی برای توسعۀ صنعتی ایران در دوران پهلوی‌، نقش شاه در اوپک و تایین قیمت نفت‌، نقش نفت در سیاست خارجی ایران.

قسمت 1

قسمت 2

قسمت 3

قسمت 4

قسمت 5

قسمت 6

قسمت 7

قسمت 8

متن

Houshang-Farkhan-APt-I Houshang-Farkhan-BPt-II

فهرست

۶۹ صفحه + خلاصه + زندگی‌نامه + فهرست راهنما

درباره مصاحبه شونده