مرور تاریخ شفاهی

مصاحبه با الیوت، تئودور

روابط ایران و آمریکا‌‌‌‌، ساختار مناسبات استراتژیک ایران و آمریکا‌، خرید سلاح ایران از آمریکا‌، دربارۀ سازمان اوپک و بالا رفتن قیمت نفت‌، عملکرد سفارت آمریکا در ایران‌، برنامه‌های اقتصادی آمریکا در ایران‌، مناسبات اداری آمریکا و ایران‌، تفکرات شخصی از شاه‌، سیاست‌های ایران و آمریکا در منطقه‌، ارزیابی سیاست‌های توسعه در ایران‌، دربارۀ گردآوری اطلاعات در ایران‌، آمریکا و دگراندیشان سیاسی در ایران‌، آمریکا و انقلاب ۱۳۵۷‌.

قسمت 1

قسمت 2

قسمت 3

قسمت 4

متن

Theodore-Eliot-Vol-I Theodore-Eliot-Vol-II Theodore-Eliot-Vol-III

فهرست

۸۸ صفحه + زندگی‌نامه + فهرست راهنما

درباره مصاحبه شونده