مرور تاریخ شفاهی

مصاحبه با بهنام، جمشید

خاطراتی از دوران کودکی‌‌، یادی از شخصیت‌های ادبی دهه‌های ۱۳۲۰ و ۱۳۳۰‌، تحصیلات در دانشگاه تهران‌، خاطراتی از «کانون مترقی» نخست وزیر منصور‌، اشتغال در سازمان برنامه و بودجه‌، بنیان‌گذاری کانون علوم اجتماعی و پژوهش دانشگاه تهران‌، معرفی جامعه‌ شناسی به عنوان یک رشته در برنامۀ درسی دانشگاه‌های ایران‌‌، فعالیت‌های کانون علوم اجتماعی و پژوهش دانشگاه تهران‌، برنامه‌های اقتصادی ایران‌، دیدگاه دولت دربارۀ توسعۀ فرهنگی در ایران‌، داوری دربارۀ عملکرد وزارت علوم و آموزش عالی‌، گرایش‌های فرهنگی و سیاسی در دهه ۱۳۵۰ در دانشگاه تهران‌، غربزدگی در دانشگاه‌ها‌، خاطراتی از استادان بنام دانشگاه تهران‌، کنفرانس‌های آموزشی در رامسر‌، برنامه‌ریزی برای دانشگاه فارابی‌، فعالیت‌های ایران در یونسکو.

قسمت 1

قسمت 2

قسمت 3

قسمت 4

متن

Jamshid-Behnam-Vol-I-APt-I Jamshid-Behnam-Vol-II-BPt-I Jamshid-Behnam-English

فهرست

۵۰ صفحه + خلاصه + زندگی‌نامه + فهرست راهنما + عکس.

درباره مصاحبه شونده