مرور تاریخ شفاهی

مصاحبه با بنانی، امین

خاطراتی از دوران کودکی‌ در ایران‌، زندگی خانوادگی‌، تحصیلات و روابط اجتماعی با جامعۀ بهائی در ایران‌، مشکلات اجتماعی و محدودیت‌‌های موجود برای جامعه بهائی‌، روابط دولت و جامعه بهائیان‌، انتقاد کسروی از بهائیت‌، اعتراف به بهائیت و میزان تظاهر در دین بهائیت‌، طبقه‌بندی بهائیان در ایران‌، ساختار اجتماعی و دینی بهائیان‌‌، شخصیت‌های مهم در تاریخ بهائیت‌، داستان‌های ساختگی و واقعیت‌های حضور بهائیان در پست‌های بالای دولتی‌ در ایران‌، جمهوری اسلامی و بهائیان.

قسمت 1

قسمت 2

قسمت 3

قسمت 4

متن

Amin-Banani-APt-I Amin-Banani-English

فهرست

۳۹ صفحه + خلاصه + زندگی نامه + فهرست راهنما.

درباره مصاحبه شونده