مرور تاریخ شفاهی

مصاحبه با امیرشاهی، مهشید

خاطراتی از دوران کودکی؛ دبستان و زندگی خانوادگی و اجتماعی؛ دوران نوجوانی و روابط بین دختران و پسران؛ تمایلات سیاسی و روشنفکرانۀ خانواده؛ دوران تحصیل در انگلستان؛ ازدواج، فرزندان و جدایی؛ واکنش دیگران به جدایی از همسر؛ دوران نویسندگی و واکنش همکاران و خوانندگان؛ سیاست‌زدگی ادبیات معاصر و نقش انتقاد سیاسی در نام‌آور ساختن نویسندگان منتقد؛ اعتقادات مذهبی در میان زنان ایرانی؛ دربارۀ جلال آل‌احمد، علی شریعتی و مرتضی مطهری؛ فعالیت کمونیستی در ایران؛ حزب توده و طبقۀ تحصیل‌کرده ایرانی؛ ویژگی‌های «پنجاه و سه نفر»؛ ریشه‌های انقلاب سال ۱۳۵۷؛ خمینی و روشنفکران ایران؛ رویداد میدان ژاله؛ خاطراتی از دوران انقلاب.

قسمت 1

قسمت 2

قسمت 3

قسمت 4

متن

Mahshid-Amirshahi-APt-I Mahshid-Amirshahi-BPt-II Mahshid-Amirshahi-CPt-III Mahshid-Amirshahi-English

فهرست

۸۵ صفحه + شرح مختصر + زندگینامه + مطالب مکمل+ فهرست

درباره مصاحبه شونده