جایزه برترین پایان‌نامه دکترای ایران‌شناسی

بنیاد مطالعات ایران به برترین رساله ی دکترا در زمینه مطالعات ایرانی در هر سال تحصیلی جایزه داده است. این برنامه، به مدیریت دکتر غلامرضا افخمی، رساله ی برتر را بر اساس ضوابطی ویژه، از جمله ابتکار در انتخاب موضوع بررسی، تازگی رهیافت، روشنی در تعریف مسئله، زیربنای تئوریک، استحکام متدولوژی، بهره وری هوشمندانه و کارآمد از منابع، بویژه منابع اولیه، و کیفیت بررسی های محلی برگزیده است. در صورت شایستگی حداکثر دو رساله نیز به عنوان رساله های ممتاز شناخته شده اند. افزون بر این، بنیاد با توجه به امکانات مالی و موافقت هیئت مشورتی ویژه، در انتشار رساله های برگزیده مساعدت کرده است.

برای مشاهده لیست برگزیدگان اینجا کلیک کنید.