جایزه برترین پایان‌نامه دکترای ایران‌شناسی

بنیاد مطالعات ایران به برترین رساله دکترا در زمینه مطالعات ایرانی در هر سال تحصیلی جایزه داده است. این برنامه، به مدیریت دکتر غلامرضا افخمی، رساله برتر را بر اساس ضوابطی ویژه، از جمله ابتکار در انتخاب موضوع بررسی، تازگی رهیافت، روشنی در تعریف مسئله، زیربنای تئوریک، استحکام متدولوژی، بهره وری هوشمندانه و کارآمد از منابع، بویژه منابع اولیه، و کیفیت بررسی های محلی برگزیده است. در صورت شایستگی حداکثر دو رساله نیز به عنوان رساله های ممتاز شناخته شده اند. افزون بر این، بنیاد با توجه به امکانات مالی و موافقت هیئت مشورتی ویژه، در انتشار رساله های برگزیده مساعدت کرده است.

برای مشاهده لیست برگزیدگان اینجا کلیک کنید.