tile

شاکری، علی

Oral History Interview

Interviewer
شیرین سمیعی
Place
پاریس
Date
۱۴ و ۲۵ مه ۱۹۸۴ و ۱۵ فوریه ۱۹۸۵
Condition
باز
Language
Persian
Content
۹۱ صفحه + خلاصه + زندگی‌نامه + فهرست راهنما‌ + عکس
Interviewee Details
کوشندۀ سیاسی، نخستین رئیس کنفدراسیون دانشجویان ایرانی (۱۳۴۱- ۱۳۳۹).
Abstract
پیشینۀ خانوادگی و تحصیلی؛ نخستین فعالیت‌های سیاسی؛ تشکیل کنفدراسیون دانشجویان ایرانی وفعالیت‌ها و جناح‌های ایدئولوژیک گوناگون آن؛ جبهه ملی در اروپا؛ تماس‌ها و ارتباطات بین کنفدراسیون و کوشندگان سیاسی در ایران؛ گرایش کنفدراسیون به تندروی؛ نقش ابوالحسن بنی صدر در کنفدراسیون؛ فعالیت‌های جبهه ملی در اروپا دردوران انقلاب‌؛ سفر کریم سنجابی به اروپا و گفت‌و‌گویش با آیت‌الله خمینی؛ کارنامۀ فعالیت‌های سیاسی جبهه ملی از سال ۱۳۳۲؛ رشد کنفدراسیون دانشجویان ایرانی و رویدادهایی که بر این سازمان تاثیر داشته‌اند.

فقط کاربرهایی که ثبت نام کرده‌اند اجازه دسترسی به فایل‌های صدا و رونوشت‌های مصاحبه را دارند. برای دسترسی به فایل‌های صدا و رونوشت مصاحبه‌ها درخواست ثبت‌نام کنید.